top of page

ZELENEČ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

V současné době je zpracován návrh nového územního plánu pro veřejné projednání. K tomuto návrhu mohou dotčené orgány uplatňovat svá stanoviska a veřejnost své připomínky a námitky. Lhůta pro podávání připomínek a námitek je do 13.12.2022 včetně.

Veřejné projednání návrh územního plánu Zeleneč se uskuteční  

 

6. prosince 2022 od 17:00 ve školní tělocvičně, Mstětická 1031, Zeleneč 25091.

AKTUÁLNĚ

1. FÁZE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

4. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

2. FÁZE

PRŮZKUMY A ROZBORY

5. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

3. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

6. FÁZE

VYDANÝ ÚZEMNÍ PLÁN

bottom of page