ZELENEČ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

V současné době je zpracován návrh nového územního plánu pro společné jednání. k tomuto návrhu mohou dotčené orgány uplatňovat svá stanoviska a veřejnost své připomínky. Lhůta podávání připomínek je do 26.11.2021.

Na rámec stavebního zákona bude návrh nového územního plánu projednán i s veřejností, a to 

 

v pátek 29. října 2021 od 11:30 ve školní tělocvičně, Mstětická 1031, Zeleneč 25091.

AKTUÁLNĚ

1. FÁZE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

4. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

2. FÁZE

PRŮZKUMY A ROZBORY

5. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

3. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

6. FÁZE

VYDANÝ ÚZEMNÍ PLÁN