top of page

FÁZE 1:

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zadání územního plánu zpracovává pořizovatel územního plánu. Před vypracováním jeho návrhu je vhodné nejprve zjistit informace o obci, a to nejlépe uskutečněním setkání se zástupci obce a s veřejností. Na základě těchto setkání se vypracuje návrh zadání, ke kterému dotčené orgány a veřejnost vyjadřují své požadavky a připomínky. Na základě tohoto projednání následně zastupitelstvo obce toto zadání schvaluje. Zadání pak slouží projektantovi územního plánu k vypracování návrhu územního plánu pro společné jednání.

Construction Pre-Planning

Návrh zadání územního plánu Zeleneč vystaveného k připomínkování si můžete prohlédnout v dokumentu zde 

bottom of page