top of page

FÁZE 2:

PRŮZKUMY A ROZBORY

Před vypracováním samotného návrhu územního plánu je nutné zpracovat průzkumy a rozbory, ze kterých vyplyne řada informací o obci. Tyto informace slouží projektantovi, aby návrh územního plánu zohledňoval jednak požadavky obce, veřejnosti, dotčených orgánů a dále taktéž limity v území, rozvojový potenciál obce atd. Průzkumy a rozbory vycházejí z terénního průzkumu, zadání územního plánu, setkání s veřejností a zástupci obce. S ohledem na současnou situaci, kdy není možné konat setkání za účasti veřejnosti, je připravena alespoň online mapa, do které lze zakreslovat důležité informace, které budou předány projektantovi budoucího územního plánu obce Zeleneč. Do online mapy lze zakreslovat pěší trasy, které využíváte a dále místa, které se vám v obci líbí nebo nelíbí včetně možnosti uvedení komentáře, proč tomu tak je. Pro možnost dalších sdělení lze využít online dotazník. Zveřejněný formulář pak slouží pro uplatnění připomínek a požadavků k zadání územního plánu. Připomínky a požadavky je nutné doručit na obecní úřad, a to buď datovou schránkou, emailem, poštou nebo osobně. Do výsledků dotazníkové šetření je možné nahlédnout zde.

Analýza grafů

Formulář pro online dotazník

Formulář pro uplatnění připomínek a požadavků k návrhu zadání územního plánu

Pokud chcete do mapy zakreslit, co v obci považujete za hodnotné, kde se vám líbí a kde nelíbí, kudy chodíte, níže je zveřejněna online mapa. Samotné kreslení se provádí v záložce "Prohlížení a editace geometrie a atributů".

mapa_menu_zelenec.png

Přejete-li si zobrazit a upravit pocitovou mapu, klikněte na ikonu mapy

a jako přihlašovací údaje použijte:

Jméno - zelenec_up

Heslo - novy_up2021

 

bottom of page