top of page

FÁZE 3:

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Po dokončení fáze průzkumů a rozborů se přistupuje k vypracování návrhu územního plánu. Jedná se o první návrh, který se projednává s dotčenými orgány a veřejností. Dotčené orgány uplatňují k návrhu územního plánu stanoviska, veřejnost své připomínky. Obdržená stanoviska a připomínky se vyhodnocují a na základě tohoto vyhodnocení může dojít k úpravám v návrhu územního plánu.

Dle stavebního zákona se návrh územního plánu pro společné jednání projednává s veřejností pouze písemně, tzn. veřejnosti je umožněno podat pouze připomínky bez možnosti osobní účasti na společném jednání.  Osobní účast na společném jednání je umožněna pouze dotčeným orgánům.

 

Nicméně s ohledem na transparentnost pořízení nového územního plánu přistoupil pořizovatel k možnosti, aby se i společného jednání zúčastnila veřejnost.

Společné jednání proběhne dne  29. října 2021 od11:30 ve školní tělocvičně, Mstětická 1031, Zeleneč 25091 za účasti jak dotčených orgánů, tak i veřejnosti.

 

Termín pro uplatnění připomínek je do 26.11.2021.

Team Meeting
bottom of page