top of page

FÁZE 5:

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ

V případě, že po veřejném projednání návrhu územního plánu dojde k jeho podstatné úpravě, je potřeba opakovat veřejné projednání. Důvodem je, aby veřejnost a dotčené orgány byly s touto úpravou seznámeni. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska a veřejnost své námitky a připomínky. Námitky může podat vlastník pozemků dotčený návrhem územního plánu, připomínky může podat kdokoliv. Obdržená stanoviska a připomínky se vyhodnocují, připravuje se tzv. návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. O námitkách rozhoduje zastupitelstvo obce.

Konference
bottom of page